Skolenes tilbud

Hvilke fag som tilbys på skolene varierer. Du finner mer om dette på skolenes nettsider.

Undervisningen følger vanlige læreplaner, men er preget av et kristent virkelighetssyn.

Skolene har også et eget obligatorisk kristendomsfag som alle elever må ha. På studiespesialisering vil faget bli godkjent som programfag til valg og på yrkesfag teller faget som en del av prosjekt til fordypning.